Ansvar og erstatning

Er dine veje og pladser i forsvarlig stand?

Det er grundejernes ansvar at vedligeholde vejene, så uheld og personskader ikke opstår. Erstatningspligten på køretøjer og personer påhviler grundejeren.

 

"I princippet kan der søges om erstatning, hvad enten det er en kommunalvej, en statsvej eller en privatvej. Udgangspunktet er, at der er en defekt. Spørgsmålet er så, om eksempelvis kommunen også er juridisk ansvarlige," siger chefkonsulent hos Forsikringsoplysningen, Christian Skjødt, til nyhederne.tv2.dk

Asfaltreparation

Asfaltreparation

Asfaltreparation
FØR
Efter