Revneforsegling

Det danske klima er rigtig hårdt ved de asfalterede veje der har revnedannelser. Det skiftende tø- og frostvejr får vand til at løbe ned i revnerne og når vandet så fryser igen, udvider det revnerne endnu mere. En typisk dansk vinter kan altså gøre stor skade på veje med små revnedannelser.

Hvorfor er revneforsegling nødvendigt?

Hvorfor er revneforsegling nødvendigt?

Så snart asfalten begynder at revne kompromiteres vejens udseende, sikkerhed og funktion. Asfalten nedbrydes hurtigt, den krakelerer og der udvikles huller som er til fare for mennesker og køretøjer.  

Når vi revneforsegler sørger vi for at vejene er ansvarlige at færdes på og at de bevarer et ordentligt udseende. Vejenes levetid forlænges også så de holder meget længere. 

Er det nødvendigt på min vej?

Ældre veje får forlænget deres levetid når de væsentligste huller og revner bliver fyldt ud og forseglet inden de bliver for voldsomme og man bliver nødt til at lægge helt ny belægning, der er en langt dyrere løsning.

Nyere veje der begynder at revne fordi underlaget ikke er bygget ordentligt op har også fordel af revneforsegling. Det forholdsvis nylagte asfalt har stadig en lang holdbarhed når man forhindrer vandet i at trænge ned gennem revnerne og lave frostsprængningsskader. 

Asfaltreparation

Hvordan revneforsegler man?

Asfaltreparation

Vi renser revnerne i vejen med 1500 grader varm trykluft. Bagefter fylder vi revnerne op med flydende bitumen der er varmet op til omkring 170 grader celsius.

Hvornår skal man revneforsegle?

Vi revneforsegler store og små veje året rundt. Veje med revnedannelser har fordel af revneforsegling hele året. 

Få et prisoverslag på revneforsegling med det samme eller læs mere om vedligeholdelse af veje her.

Asfaltreparation
FØR
Efter